Du lịch Sapa

TOUR HÀ NỘI - SAPA (Ô TÔ CAO TỐC) 2017

(Khởi hành vào buổi sáng 06h30AM – 07h00AM)


CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT1: HN - CÁT CÁT – NÚI HÀM RỒNG 2 NGÀY 1 ĐÊM: (Ngủ 1 Đêm K/S) ( 1 bữa sáng + 3 bữa chính)

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

990,000 VND

1,090,000 VND

Ăn thường

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

1,290,000 VND

1,390,00 VND

Ăn chính ăn cao tại KS 100,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

1,510,000 VND

1,610,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

1,610,000 VND

1,710,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

1,610,000 VND

1,710,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa / Sapa Lodge

1,690,000 VND

1,790,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

1,790,000 VND

1,890,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

2,700,000 VND

 

2,800,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT9

2,950,000 VND

3,050,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn


CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT2: HN - CÁT CÁT – LAO CHẢI – TẢ VAN 2 NGÀY 1 ĐÊM: (Ngủ 1 Đêm K/S) ( 1 bữa sáng + 3 bữa chính)

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

1,020,000 VND

1,120,000 VND

Ăn thường

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

1,330,000 VND

1,430,000 VND

Ăn chính săn cao tại KS 100,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

1,550,000 VND

1,650,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

1,650,000 VND

1,750,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

1,650,000 VND

1,750,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

1,730,000 VND

1,830,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

1,830,000 VND

1,930,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

2,740,000 VND

 

2,840,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng, ăn bản 100,000 VND

OPT9

2,940,000 VND

3,090,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn, ăn bản 100,000 VND

 

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT3: HN - CÁT CÁT – FANSIPAN 2 NGÀY 1 ĐÊM: (Ngủ 1 Đêm K/S) ( 1 bữa sáng + 3 bữa chính)

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

1,690,000 VND

1,790,000 VND

Ăn thường

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

2,040,000 VND

2,140,000 VND

Ăn chính ăn cao tại KS 100,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

2,260,000 VND

2,360,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

2,360,000 VND

2,460,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

2,360,000 VND

2,460,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

2,460,000 VND

2,560,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

2,560,000 VND

2,660,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

3,450,000 VND

3,550,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT9

3,700,000 VND

3,800,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

Chọn 1 trong 2 chương trình

CT4: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – Tự do (Ngủ  2 Đêm K/S) Ăn 2 bữa sáng + 5 bữa chính

CT5: CÁT CÁT – LAO CHẢI – TẢ VAN – Tự do (Ngủ  2 Đêm K/S) Ăn 2 bữa sáng + 5 bữa chính

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

1,280,000 VND

1,380,000 VND

Ăn thường

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

1,650,000 VND

1,750,000 VND

Ăn chính ăn cao tại KS 100,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

2,209,000 VND

2,309,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

2,409,000 VND

2,509,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

2,409,000 VND

2,509,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

2,589,000 VND

2,689,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

2,689,000 VND

2,789,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 sao

4,000,000 VND

4,100,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT9

4,600,000 VND

4,700,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT6: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – FANSIPAN (Ngủ  2 Đêm K/S) Ăn 2 bữa sáng + 5 bữa chính

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

1,990,000 VND

2,090,000 VND

Ăn thường

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

2,450,000 VND

2,550,000 VND

Ăn chính ăn cao tại KS 100,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

2,959,000 VND

3,059,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

3,159,000 VND

3,259,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

3,159,000 VND

3,259,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

3,339,000 VND

3,459,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

3,439,000 VND

3,539,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 sao

4,750,000 VND

4,850,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT10

5,350,000 VND

5,450,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐOÀN HÀNG NGÀY

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ NGỒI

GIÁ TOUR ĐI Ô TÔ GIƯỜNG NẰM

GIÁ MỨC ĂN/BỮA/SUẤT

CT7: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – LAO CHẢI – TẢ VAN (Ngủ  2 Đêm K/S) Ăn 2 bữa sáng + 5 bữa chính

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

1,350,000 VND

1,450,000 VND

Ăn thường

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

1,850,000 VND

1,950,000 VND

Ăn chính ăn cao tại KS 100,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

2,409,000 VND

2,509,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

2,609,000 VND

2,709,000 VND

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

2,609,000 VND

2,709,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

2,789,000 VND

2,889,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

2,889,000 VND

2,989,000 VND

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 sao

4,200,000 VND

4,300,000 VND

Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng, ăn bản 100,000 VND

OPT10

4,800,000 VND

4,900,000 VND

Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn, ăn bản 100,000 VND

TOUR HÀ NỘI - SAPA (Tàu) 2017

(Khởi hành buổi tối 21h00 – 21h30)

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT8: CÁT CÁT – NÚI HÀM RỒNG: (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Ksạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

1,350,000 VND

2,000,000 VND

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính ăn cao tại KS 100,000 VND

1,500,000 VND

2,150,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

1,920,000 VND

2,570,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,020,000 VND

2,670,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,020,000 VND

2,670,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,120,000 VND

2,770,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

2,220,000 VND

2,870,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

3,730,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

4.340.000 VND

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT9: CÁT CÁT – Ý LINH HỒ, LAO CHẢI, TẢVAN (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Ksạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

1,380,000 VND

2,030,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính ăn cao tại KS 100,000 VND, Ăn bản 70,000 VND

1,540,000 VND

2,190,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

1,960,000 VND

2,610,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,060,000 VND

2,710,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,060,000 VND

2,710,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,160,000 VND

2,810,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

2,260,000 VND

2,910,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

3,770,000 VND

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

4.380.000 VND

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT10: CÁT CÁT – HÀM RỒNG - FANSIPAN (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Ksạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

2,030,000 VND

2,680,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính ăn cao tại KS 100,000 VND

2,250,000 VND

2,900,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,670,000 VND

3,320,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,770,000 VND

3,420,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,770,000 VND

3,420,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,870,000 VND

3,520,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

2,970,000 VND

3,620,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

4,480,000 VND

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

5,090,000 VND

CT11: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – Tự do (Ngủ  2 Đêm K/S)  (Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Ksạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

1,650,000 VND

2,300,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND

1,800,000 VND

2,450,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,420,000 VND

3,070,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,620,000 VND

3,270,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,620,000 VND

3,270,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,800,000 VND

3,450,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,900,000 VND

3,550,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

 

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

CT12: CÁT CÁT – Ý LINH HỒ, LAO CHẢI, TẢVAN – HÀM RỒNG (Ngủ  2 Đêm K/S)

(Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

1,740,000 VND

2,390,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND, Ăn bản 70,000 VND

2,050,000 VND

2,700,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,670,000 VND

3,320,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,870,000 VND

3,520,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,870,000 VND

3,520,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

3,070,000 VND

3,720,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

3,170,000 VND

3,820,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

 

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 

CT13: CÁT CÁT – HÀM RỒNG - FANSIPAN (Ngủ  2 Đêm K/S)

(Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR + TÀU NGỒI MỀM

TOUR +TÀU KHOANG 4 ỐP GỖ

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

2,350,000 VND

3,000,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND

2,550,000 VND

3,200,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

3,170,000 VND

3,820,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

3,370,000 VND

4,020,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

3,370,000 VND

4,020,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

3,570,000 VND

4,220,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

3,650,000 VND

4,300,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

 

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

 TOUR HÀ NỘI - SAPA (Bus Đêm) 2017

(Khởi hành buổi tối 21h00 – 21h30)

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT8: CÁT CÁT – NÚI HÀM RỒNG: (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

1,250,000 VND

OPT2

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND

1,400,000 VND

OPT3

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

1,820,000 VND

OPT4

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

1,920,000 VND

OPT5

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

1,920,000 VND

OPT6

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,020,000 VND

OPT7

Khách sạn Sunny Mountain View

2,120,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

2,980,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

3,590,000 VND

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT9: CÁT CÁT – Ý LINH HỒ, LAO CHẢI, TẢVAN (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

1,280,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND, Ăn bản 70,000 VND

1,440,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

1,860,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

1,960,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

1,960,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,060,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

2,160,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

3,020,000 VND

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

3,630,000 VND

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CT10: CÁT CÁT – HÀM RỒNG - FANSIPAN (Ngủ 1 Đêm K/S) (Ăn 2 bữa sáng và 4 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

1,930,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND

2,150,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,570,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,670,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,670,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,770,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

2,870,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

3,730,000 VND

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

4,340,000 VND

CT11: CÁT CÁT – HÀM RỒNG – Tự do (Ngủ  2 Đêm K/S)  (Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn chính tại KS 70,000 VND

1,550,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND

1,700,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,320,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

2,520,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,520,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,700,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

2,800,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

CT12: CÁT CÁT – Ý LINH HỒ, LAO CHẢI, TẢVAN – HÀM RỒNG (Ngủ  2 Đêm K/S)

(Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

1,640,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND, Ăn bản 70,000 VND

1,950,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,570,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,770,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,770,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

2,970,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND, Ăn bản 80,000 VND

3,070,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn

CT13: CÁT CÁT – HÀM RỒNG - FANSIPAN (Ngủ  2 Đêm K/S)

(Ăn 3 bữa sáng và 6 bữa chính)

OPT

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

TOUR +BUS NẰM ĐÊM

OPT1

Khách sạn Auberge Đặng Trung / Roxana

Ăn thường

2,250,000 VND

OPT3

Khách sạn Hoàng Hà / Roxana

Ăn chính tại KS 100,000 VND

2,450,000 VND

OPT4

Khách sạn Fansipan View

Ăn chính tại KS 120,000 VND

3,070,000 VND

OPT5

Khách sạn Golden Sun / Panorama / Vista

Ăn chính tại KS 120,000 VND

3,270,000 VND

OPT6

Khách sạn Cat Cat View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

3,270,000 VND

OPT7

Khách sạn Hmong, Bamboo Sapa

Ăn chính tại KS 150,000 VND

3,470,000 VND

OPT8

Khách sạn Sunny Mountain View

Ăn chính tại KS 150,000 VND

3,550,000 VND

OPT9

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính  180,000 VND tại nhà hàng

OPT10

Khách sạn Amazing Sapa 4 Sao

- Ăn chính 320,000 VND tại khách sạn