Du lịch Ninh Bình


TOUR GHÉP HÀNG NGÀY KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI

STT

TOUR

CHƯƠNG TRÌNH

Giá bán/người

1

HOA LƯ – TAM CỐC 1 NGÀY

Không bao gồm xe đạp

550,000 VND

Bao gồm xe đạp

600,000 VND

2

HOA LƯ – TAM CỐC – CÚC PHƯƠNG 2 NGÀY

Hoặc BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – CÚC PHƯƠNG 2 NGÀY

Khách sạn 2 sao ngủ tại Tam Cốc

Thăm cố đô Hoa Lư, KDL Tam Cốc + VQG  Cúc Phương, Động Người Xưa, Cây Trò Chỉ

1,689,000 VND

Khách sạn 3 sao ngủ tại Tam Cốc

Thăm cố đô Hoa Lư, KDL Tam Cốc + VQG  Cúc Phương, Động Người Xưa, Cây Trò Chỉ

1,889,000 VND

3

HOA LƯ – TAM CỐC – BÁI ĐÌNH TRÀNG AN

Trọn gói 2 sao cả xe điện tại Bái Đính, xe đạp tại Tam Cốc

1,799,000 VND

4

BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN 1 NGÀY

Không xe điện khu Bái Đính

650,000 VND

Có xe điện trong khu Bái Đính

700,0000 VND