Du lịch Mộc Châu


TOUR GHÉP MỘC CHÂU KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI

STT

TOUR

CHƯƠNG TRÌNH

Giá đầu tuần

(CN – T5)

Giá cuối tuần

(T6 – T7)

1


MỘC CHÂU 2 NGÀY

Ngủ phòng nhà sàn cộng đồng

1,300,000 VND

1,450,000 VND

Ngủ phòng Nhà sàn kiểu Nhật

1,400,000 VND

1,600,000 VND

Ngủ phòng Bungalow Container

1,700,000 VND

1,900,000 VND

2


MỘC CHÂU 3 NGÀY

Ngủ phòng nhà sàn cộng đồng

2,150,000 VND

2,350,000 VND

Ngủ phòng Nhà sàn kiểu Nhật

2,250,000 VND

2,450,000 VND

Ngủ phòng Bungalow Container

2,450,000 VND

2,650,000 VND